Karraker & Smallmon

Karraker & Smallmon – August 19th, 2020 – Blues lose Tarasenko and look to take their first series lead