Karraker & Smallmon

Mizzou Senior F Jeremiah Tilmon ahead of the NCAA Tournament