Karraker & Smallmon

Publisher for Powermizzou.com Gabe DeArmond on what makes Eli Drinkwitz a good recruiter.